Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010


Retrato de Sócrates, fresco romano del siglo II dC. descubierto en Éfeso.
Museo de Selçuk (Turquía)

Δεν υπάρχουν σχόλια: