Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010


Daniel Chodowiecki (Polonia, 1726 – 1801):
La muerte de Sócrates

Δεν υπάρχουν σχόλια: