Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Mark Matveevich Antokolski (Rusia, 1843-1902):
La muerte de Sócrates
Foto: A.S.Rochmilovich

Δεν υπάρχουν σχόλια: