Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Aquiles y Patroclo
Fresco pompeyano, casa del Poeta trágico

Δεν υπάρχουν σχόλια: