Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012


Estela funeraria de una pareja de jóvenes hoplitas.
Hacia el 400 aC Atenas, Museo Arqueológico de El Pireo

Δεν υπάρχουν σχόλια: