Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Vincenzo Camuccini (Italia, 1771-1844):
Lamentación sobre el cuerpo de Sócrates

Δεν υπάρχουν σχόλια: