Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Moneda conmemorativa de 10 euros 
(Grecia, 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια: